WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Czas trwania szkoleń


Szkolenia dla instalatorów Technika Domowa(T1A) trwają dwa pełne dni i rozpoczynają się o godz. 9:00, a kończą o godz.16:00, max. liczba uczestników - 10 osób.

Szkolenia dla instalatorów Technika Komercyjna Kondensacyjna T2A trwają dwa pełne dni i rozpoczynają się o godz. 9:00, a kończą o godz.16:00 w , max. liczba uczestników - 10 osób.

Szkolenia dla instalatorów Technika Pomp Ciepła (T4A) trwają dwa pełne dni i rozpoczynają się o godz. 9:00 w środę, a kończą o godz.16:00, max. liczba uczestników - 10 osób.

Szkolenia dla instalatorów Technika Komercyjna Tradycyjna (T1B) trwają dwa pełne dni i rozpoczynają się o godz. 9:00 , a kończą o godz.16:00, max. liczba uczestników - 10 osób.

Powyższe szkolenia odbywają się w układzie poniedziałek-wtorek lub czwartek-piątek. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu dobę wcześniej, tylko i wyłącznie za wcześniejszym potwierdzeniem. Potwierdzenie należy przesłać najpóźniej cztery dni robocze przed planowanym przyjazdem.

Ze względu na konieczność rezerwacji hotelu listę osób zamykamy 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenia dla projektantów oraz dla handlowców trwają dwa dni i rozpoczynają się o godz. 12:30 w poniedziałek, a kończą o 15:00 we wtorek, max. liczba uczestników - 16 osób.

Uwaga:

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia bez zwrotu kosztów przejazdu w przypadku, jeżeli grupa szkoleniowa liczyłaby mniej niż 3 osób dla instalatorów oraz 6 osób dla handlowców i projektantów. Powyższa sytuacja powoduje zwrot dokonanej opłaty lub przełożenie jej na następny termin szkolenia w przypadku szkoleń dla instalatorów T1A, T2A, T4A, T1B.


Wpisz minimum 3 znaki!