WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Kryteria przyjęcia na szkolenia

Warunkiem zakwalifikowania przez BDR Thermea Poland na szkolenia jest:

  1. Instalatorzy Technika Domowa (T1A) - posiadanie i okazanie aktualnego Zaświadczenia Kwalifikacyjnego D lub E (Zarządzenie Ministra Gospodarki z 16 marca 1998). W zakresie kotłów wodnych, instalacji cieplnych wodnych, urządzeń, sieci i instalacji gazowych, aparatury kontrolno-pomiarowej (uprawnienia elektryczne mile widziane).

  2. Instalatorzy Technika Komercyjna Kondensacyjna (T2A) - posiadanie uprawnień gazowych D lub E (do okazania), posiadanie analizatora.

  3. Instalatorzy Technika Komercyjna Tradycyjna (T1B) - posiadanie i okazanie aktualnego Zaświadczenia Kwalifikacyjnego D lub E (uprawnienia elektryczne mile widziane), a także autoryzacji markowego producenta palników nadmuchowych.

  4. Projektanci - uprawnienia do projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych.

  5. Handlowcy - zatrudnienie na stanowiskach odpowiedzialnych za zamawianie, sprzedaż, marketing i magazynowanie w firmach partnerskich.

  6. Serwisanci - pracownicy autoryzowanych firm serwisu gwarancyjnego.

  7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  8. Udokumentowana wpłata.


Uwaga:

  • Osoby, które przybędą na szkolenia, a nie spełniają powyższych wymagań, nie zostaną przyjęte na szkolenie (bez prawa do zwrotu kosztów podróży).

  • Osoby posiadające nieaktualne uprawnienia gazowe otrzymają świadectwo autoryzacji dopiero po ich uaktualnieniu.

Wpisz minimum 3 znaki!