SZKOLENIA F-GAZOWE
2019 rok

BDR Thermea Poland we współpracy z Fundacją PROZON organizuje szkolenia i egzaminy F-gazowe, które kończą się otrzymaniem certyfikatu. Certyfikat F-gazowy jest niezbędny do instalowania pomp ciepła, niebędących układami hermetycznymi, np. pompy ciepła powietrze woda typu SPLIT, oraz do serwisowania pomp ciepła. Fundacja PROZON posiada akredytację UDT i prowadzi szkolenia i egzaminy w ramach polskiej legislacji i oferuje możliwość zdobycia certyfikatów F-gazowych kat. I, II, III i IV. Szkolenia i egzaminy są prowadzone w siedzibie firmy BDR Thermea Poland we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, w laboratorium urządzeń OZE.Opłaty za szkolenia i egzaminy:

  • Szkolenie F-gazowe: 872 zł/netto przy uwzględnieniu rabatu 20% dla osób biorących udział w szkoleniu organizowanym w siedzibie firmy BDR Thermea Poland. Opłata regularna szkolenia wynosi 1090 zł/netto,

  • Egzamin F-gazowy 400 zł/netto,

  • Szkolenie z napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3: bezpłatnie, wymaga oddzielnego zgłoszenia na szkolenie zaznaczając to na formularzu zgłoszeniowym,

  • Organizacja egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3: 350 zł/netto.

Wpisz minimum 3 znaki!