NOZE - WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

        W nawiązaniu do Komunikatu Handlowego nr 14/2021 roku uprzejmie informujemy, że nasze ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu i Grodzisku Mazowieckim wznawiają szkolenia praktyczne od 10 stycznia 2022. W szkoleniach tych będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zaszczepione, legitymujące się tzw.  „paszportem covidowym”.  

Wynika to z konieczności zapewnienia ochrony zdrowotnej i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników BDR Thermea Poland, w tym szkoleniowców. Takie wymogi nakłada na kierownictwo zakładu pracy prawodawstwo dot. chociażby bhp i na takich ogólnych warunkach szkoleń jesteśmy w stanie je kontynuować. Zdajemy sobie sprawę, że szkolenia w BDRTP nie są usługą niezbędną do życia, dlatego w pierwszej kolejności zadbamy o poziom wyszkolenia instalatorów świadomych ryzyka i zaszczepionych. W terminie późniejszym poinformujemy o zasadach szkoleń dla osób niezaszczepionych.

 • Szkolenia praktyczne dedykowane są dla osób, które do końca roku 2021 ukończyły szkolenie on-line prowadzone przez instruktorów z Grodziska Mazowieckiego lub Wrocławia, chcących uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń marki De Dietrich i Baxi we właściwych kategoriach.

 • Warunkiem uzyskania uprawnień jest odbycie szkolenia praktycznego w terminie do 11 lutego 2022. Nie dotyczy to instalatorów, którzy posiadają F-GAZY i uzyskali autoryzację T4A do montażu i uruchamiania PC.

 • Z uwagi na konieczność przestrzegania ustalonego reżimu sanitarnego, szkolenia praktyczne będą prowadzone w formule jednodniowej dla grup 6-10 osobowych.

 • Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w szkoleniu praktycznym należy zapoznać się z regulaminem oraz treścią ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce „Szkolenia”. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany podpisać ankietę w dniu szkolenia.

 • W celu wyboru terminu szkolenia należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na naszej stronie https://szkolenia.dedietrich.pl/noze/?#trainings.

 • Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji numeru NIP potwierdzającej ukończenie szkolenia on-line.

 • Szkolenie praktyczne w wybranym przez uczestnika dniu będzie prowadzone w godzinach 10-16. W przypadku konieczności skorzystania z noclegu hotelowego należy skontaktować się z administratorem:

 • Sylwia Pańczyszyn tel. 71 71 27400, mail: sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl

 • Szkolenie praktyczne jest odpłatne – wartość opłaty wynosi 260 zł -  na zasadach opisanych na naszej stronie w zakładce https://szkolenia.dedietrich.pl/noze/warunki-uczestnictwa/?

 • Prowadzący szkolenie może odmówić przyjęcia uczestnika jeśli: a) odmówi on okazania paszportu covidowego,  b) pomiar temperatury wykaże odchylenia od ogólnie przyjętej normy.

 • Począwszy od dnia 14 lutego 2022 roku zostanie uruchomiona nowa platforma              e-Szkolenia w zmienionej formule organizacyjnej– o zasadach poinformujemy odrębnym Komunikatem w pierwszym tygodniu 2022 roku

 • W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z:

 • administratorem:

 • Sylwia Pańczyszyn tel. 71 71 27 400, mail: sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl

 • lub prowadzącym szkolenia:

 • Dział NOZE

 • Marek Rawicki tel. 519319385, mail: marek.rawicki@dedietrich.pl

 • Maciej Syropolski tel. 601 181535, mail: maciej.syropolski@dedietrich.pl

 • Dział OZE:

 • Piotr Polewka tel. 507824301, mail: piotr.polweka@dedietrich.pl

 • Michał Rzewuski tel. 507824645, mail: michal.rzewuski@dedietrich.pl

Zespół BDR Thermea Poland

Wpisz minimum 3 znaki!